استخراج از معادن روباز از طریق فعالیت های زیرزمینی