شدن قیمت های جهانی از سنگ معدن بوکسیتمعدن سنگ آهک و